Σεμινάρια


Σεμινάρια Αυτογνωσίας, Εσωτερικής Φιλοσοφίας, Εσωτερικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής

Kύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων που δίνουν την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καλύψει  ένα μεγάλο μέρος των υπαρξιακών του ερωτημάτων και αναζητήσεων σε σχέση με την Δημιουργία και τον ρόλο του  μέσα σ’ αυτήν.

 Ενδεικτικά θέματα:
Τα ενεργειακά σώματα του ανθρώπου                                          
Η δύναμη της σκέψης
Ο Νόμος του Κάρμα
Τα στάδια αφύπνισης της Αγάπης
Κύκλος Αυτογνωσίας
Ολιστική πρόληψη και Θεραπεία,
Οι νόμοι της Δημιουργίας
Επιλογή του Φόβου ή της Αγάπης;
Κύκλος Εσωτερικής Αστρολογίας, κ.ά.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2015