Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Ζεύξη Θεού και Ανθρώπου

Προεκβολή της Θείας Υπόστασης είναι η πνευματική μας υπόσταση, προεκβολή της πνευματικής μας υπόστασης είναι η ψυχή μας και προεκβολή της ψυχής μας είναι η φυσική μας παρουσία. Άρα η ατομικότητα του καθενός μας  και η έκφρασή της μέσω του σώματος εξυπηρετεί, για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε
πλήρως, την εκδήλωση του Θείου μέσα στους  κόσμους της μορφής. Τούτο υποδηλώνει πως, για την δημιουργία, η φυσική εκδήλωση του ανθρώπου σην Γη, ακολουθεί μια συγκεκριμένη εξελικτική πορεία κατά την διάρκεια της οποίας, o ίδιος συμμετέχει και επηρεάζει το συνολικό συμπαντικό γίγνεσθαι… Συνεπώς μόνον όταν ο άνθρωπος μάθει να λειτουργεί σύμφωνα με την πραγματική του φυσικοπνευματική του φύση και αποστολή θα πάψει να προκαλεί δυσαρμονία τόσο στον εαυτό του όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον(κοινωνικό, πλανητικό, συμπαντικό).
Εδώ σ΄αυτό το σημείο πρέπει να πούμε πως ο άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται από ένα φωτεινό ενεργειακό σώμα, απόλυτα όμοιο σε σχήμα με το φυσικό. Στο σώμα αυτό έχουν κατά καιρούς δοθεί διάφορες ονομασίες, ενώ μια από τις πιο σύγχρονες είναι « βιοπλασματικό σώμα». Πρόκειται γι ΄αυτό που οι ενορατικοί αναφέρουν ως «αιθερικό διπλό ή αιθερικό σώμα». Το σώμα αυτό φέρει λεπτά, μη ορατά ενεργειακά κανάλια(μεσημβρινούς), μέσω των οποίων ρέει και διανέμεται η ενέργεια(πράνα) στον άνθρωπο. Στο σώμα αυτό σχηματίζονται επτά (7)  περιδονούμενα ενεργειακά κέντρα(πυκνωτές) τα οποία ονομάζονται στην σανσκριτική γλώσσα, Τσάκρα(τροχοί δύναμης). Τα κέντρα αυτά αφ΄ενός εκφορτίζουν συνεχώς ενέργεια(ουσία ζωής) στο φυσικό σώμα, μέσω των επτά (7) ενδοκρινών αδένων, αφ΄ετέρου συνδέουν τον άνθρωπο με τις εσώτερες (ενεργειακές) διαστάσεις της Δημιουργίας. Αυτοί οι ενεργειακοί τροχοί γεφυρώνουν τον Μικρόκοσμο(άνθρωπο) με τον Μεγάκοσμο(Σύμπαν), την ατομική συνείδηση με την κοσμική Συνειδητότητα. Είναι τα όργανα με τα οποία η ψυχή πορεύεται το μοναχικό της ταξίδι  στους μορφικούς κόσμους και μέσω των οποίων προωθεί και λαμβάνει τα μηνύματα της σταδιακής αφύπνισης της συνειδήσής μας. Εάν λοιπόν ο τρόπος που ζούμε  και δρούμε όπως και οι επιλογές που κάνουμε δεν είναι σύμφωνες με το έργο που έχει αναλάβει να εκτελέσει η ψυχή μας πάνω στον πλανήτη, τότε διασαλεύεται και παρεμποδίζεται η αρμονική ροή της ζωτικής ενέργειας προς τα κέντρα δύναμης – τσάκρας. Τούτο σημαίνει πως η ακτινοβολία των κέντρων μειώνεται με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι ενδοκρινείς αδένες να μην μπορούν να  απορροφήσουν τον αναγκαίο, για την παραγωγή των ορμονών τους, ηλεκτρομαγνητικό δυναμισμό.  Όμως γνωρίζουμε πως φτωχό ή διασαλευμένο ορμονικό σύστημα σημαίνει δυσαρμονία, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή για το φυσικό μας σώμα, η οποία επιφέρει την αρρώστια ίσως και τον Θάνατο.  Η  πανάρχαια επιστήμη της Φιλοσοφίας της Γιόγκα (Ζεύξη=Ένωση),  δίνει στον άνθρωπο ακριβώς αυτήν την δυνατότητα να επαναφέρει δηλαδή κάθε διασάλευση της ενέργειας και των στοιχείων της φύσης στην πρωτέρα τους τάξη και αρμονία έτσι ώστε  με την εναρμόνιση  και ευθυγράμμιση όλων των κέντρων, να έχει την δυνατότητα να συντονιστεί με τις υπερσυχνότητες  πιο λεπτοφυών διαστάσεων. Περιληπτικά θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ως εξής τις αντιστοιχίες αυτών των κέντρων δύναμης με τα στάδια εξέλιξης της συνειδητότητας του ανθρώπου ως τα ουράνια δώματα….  
Κέντρο ΣΑΧΑΣΡΑΡΑ -  ΑΔΕΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ
Στο κέντρο αυτό εδρεύει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου η οποία ενώνει το αιώνιο με το πρόσκαιρο, την αθανασία με την θνητότητα, το επί μέρους με το Όλον, τον άνθρωπο με τον Θεό.
Σκέψη, Συμπαντική Συνείδηση, εστίαση στην αυτογνωσία
Αυτό το κέντρο είναι ο συνδετικός κρίκος με την παγκόσμια συνειδητότητα, με το όλον, πέρα από κάθε χωροχρονικό δεδομένο γνώσης. Εδώ η πλάνη της ατομικότητας έχει εξαφανιστεί και ο ζηλωτής απολαμβάνει το παιχνίδι της ζωής χωρίς να εμπλέκεται σ΄αυτό ούτε μέσω πόνου, ούτε μέσω ευχαρίστησης. Όταν αναπτύσσεται αυτό το κέντρο πρoσφέρει στην συνειδητότητα του ανθρώπου γνώση, σοφία, υπέρτατη κατανόηση, πνευματική ολοκλήρωση και ευδαιμονία. Εδώ επιτελείται η υπέρβαση των αντιθέτων και της πολικότητας .
Τα επόμενα τρία ανώτερα κέντρα  εκφράζουν την ψυχική υπόσταση του ανθρώπου και την εκδήλωσή της στο μορφικό πεδίο.
Κέντρο ΑΖΝΑ – ΑΔEΝΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
Φώς, Αρχετυπική ταυτότητα, εστιάζει στην αυτό-απεικόνιση
Η ολοκληρωμένη λειτουργία του κέντρου επιτρέπει στο άτομο να βιώνει μία κατάσταση συνεχούς διεύρυνσης συνειδητότητας κατά την οποία κάθε έννοια χωριστικότητας και δυαδικότητας έχει εξαφανιστεί. Αποκτά την δυνατότητα να ταξιδεύει  στις διατάσεις και να αντλεί πληροφορίες πάσης φύσεως για τους κόσμους και τα όντα τους.  Εδώ αφυπνίζεται η δύναμη του εσωτερικού  Διδασκάλου και βιώνει ο άνθρωπος την έννοια της ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, μέσω της υπερσυνειδητής λειτουργίας του νου του,   μέσα  αλλά και πέραν της μορφής.
Κέντρο ΒΥΣΘΙΟΥΝΤΑ – ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
Ήχος, Δημιουργική ταυτότητα, εστιάζεται στην αυτοέκφραση 
Αυτό το κέντρο βρίσκεται στο λαιμό άρα συνδέεται με την επικοινωνία την εσωτερική και την εξωτερική. Λειτουργεί ολοκληρωμένα όταν ο άνθρωπος καταφέρει να φέρνει σε αρμονία τις δύο του υποστάσεις: την φυσική του έκφραση πάνω στον πλανήτη με τους συνανθρώπους του  αλλά και την επικοινωνία  του με τον ανώτερο Εαυτό, δηλαδή την πνευματική του υπόσταση. Εδώ βιώνουμε τον κόσμο συμβολικά μέσω δονήσεων, όπως π.χ. την ηχητική απόδοση που αντιπροσωπεύεται από τον λόγο.
Κέντρο ΑΝΑΧΑΤ – ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ
 Αιθέρας, Κοινωνική ταυτότητα, εστιάζεται στην αυτό-αποδοχή
Στο κέντρο αυτό επιτελείται ο  ιερός γάμος των αντιθέτων(ψυχή-πνεύμα, αρσενικό-θηλυκό, εγώ-ενότητα με τους άλλους, ,κ.λ.π.) Ένα υγιές τέταρτο κέντρο επιτρέπει να αγαπάμε βαθιά, να νοιώθουμε συμπόνια και αφοσίωση ενώ ταυτόχρονα μας χαρίζει αίσθηση απόλυτης ηρεμίας,  επικέντρωσης και ισορροπίας. Προσφέρει πληρότητα στην καρδιά του ανθρώπου και  μόνιμη  εκδήλωση αγάπης και προσφοράς προς όλα τα πλάσματα της Δημιουργίας. Η ακτινοβολία του κέντρου αυτού δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να αφυπνίσει τις ψυχικές του δυνάμεις  ώστε να αποκοπεί από την επίδραση της ύλης, να υπερβεί το εγώ του και να φωτιστεί. Ένδειξη αρμονικής λειτουργίας του κέντρου αυτού και έκφρασης της Θείας Δύναμης της Αγάπης είναι το ότι παύει να ζητάει τα του εαυτού του, προσφέροντας το είναι του στην υπηρεσία του συνόλου
Τα τρία κατώτερα κέντρα εκφράζουν και διαμορφώνουν την φυσική υπόσταση του ατόμου και την προσωπικότητά του.
Κέντρο ΜΑΝΙΠΟΥΡΑ – ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ – ΠΑΓΚΡΕΑΣ
Φωτιά, Εγωϊκή ταυτότητα, εστιάζεται στον αυτό-ορισμό
Δέχεται την ακτινοβολία του Ήλιου. Εδώ εδράζεται η εγωϊκή μας ταυτότητα η οποία διακατέχεται από επιθυμία αυτοέκφρασης, αναγνώρισης, εξουσίας και αυτό-προσδιορισμού. Είναι γνωστό ως κέντρο δύναμης και βρίσκεται στο ηλιακό πλέγμα. Ορίζει  την προσωπική μας δύναμη και αυτονομία, την συντήρηση του φυσικού μας φορέα στη ζωή καθώς  και το πλέξιμο του αυρικού-ενεργειακού μας πεδίου Όταν είναι υγιές και αρμονικό αυτό το κέντρο δίνει ενέργεια, αποτελεσματικότητα, οργανωτικότητα και ικανότητα ελέγχου. Στη δυσαρμονική του λειτουργία παρουσιάζει προσωπικότητες με έκφραση βίας, επιβολής, χειραγώγησης ή απάθειας με  ανάγκη επιβεβαίωσης  που εμπλέκει την ανθρώπινη διάνοια σε παιχνίδια δυνάμεων και ανταγωνισμού.
Κέντρο ΣΒΑΤΙΣΘΑΝΑ – ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
Στοιχείο που επιδρά το νερό, δημιουργεί την  συναισθηματική ταυτότητα, εστιάζεται στην αυτό-ευχαρίστηση
Δέχεται την ακτινοβολία της Σελήνης. Επηρεάζει τα συναισθήματα και την σεξουαλικότητά μας. Βρίσκεται στην περιοχή της πυέλου και περιλαμβάνει τους γεννητικούς αδένες και τα σεξουαλικά όργανα. Συνδέεται με το υδάτινο στοιχείο και σχετίζεται με την αναπαραγωγή.  Μας συνδέει με τους άλλους μέσω των συναισθημάτων, της επιθυμίας, της αίσθησης και της κίνησης. Στην αρμονική του λειτουργία και έκφραση αυτό το κέντρο προσφέρει χάρη, ρευστότητα, συναισθηματικό βάθος, σεξουαλική ολοκλήρωση και ικανότητα να δεχόμαστε όλες τις συναισθηματικές αλλαγές στη ζωή με αποδοχή και κατανόηση. Στην δυσαρμονική λειτουργία εκδηλώνει συναισθηματικές ανασφάλειες και τα επακόλουθά τους. 
Κέντρο ΜΟΥΛΑΝΤΑΡΑ – ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
Στοιχείο επίδρασης, η γη, δημιουργεί την φυσική ταυτότητα, εστιάζεται στην αυτό-συντήρηση
Βρίσκεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης στο κοκκυγικό πλέγμα και στέλνει την ακτινοβολία του στα επινεφρίδια. Αντιπροσωπεύει το στοιχείο της γης πράγμα που σημαίνει πως μέσω αυτού του κέντρου εκδηλώνεται στον άνθρωπο το ένστικτο της επιβίωσης, η ανάγκη του δηλαδή για προστασία της ύπαρξης και προσαρμογή του στις αλλαγές της ζωής. Εδώ εδράζεται ο φόβος του θανάτου και οι ανασφάλειες που προέρχονται από περιβαλλοντολογικές συνθήκες ζωής. Ένα εξισορροπημένο ριζικό σύστημα χαρίζει φυσική δύναμη, αίσθηση γείωσης και θεμελιώνει τη σύνδεση του σώματος  στο φυσικό πεδίο. Η εναρμόνιση αυτού του κέντρου προσφέρει στον άνθρωπο υγεία, ευημερία, ασφάλεια και δυναμική σταθερή παρουσία στην έκφραση της ζωής του. 
Κλείνοντας  μπορούμε να πούμε πως η υπόσταση του ανθρώπου εμπεριέχει όλες τις ιδιότητες του Μέγα Νου, της Υπέρτατης Αρχής, της Θείας Νοημοσύνης. Ανάλογα με το πώς επιλέγει να  εξελίσσει  την συνειδητότητά του, διαθέτει από την Θεία πρόνοια τα κατάλληλα οχήματα ώστε να συντονίζεται με τις ανώτερες πνευματικές διαστάσεις,  ή να παραμένει εγκλωβισμένος σε κατάσταση μέθης, στην πρόσδεσή του με την βαρυδονούμενη ύλη….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου